De Startlijn staat voor stevige wortels in een veranderende wereld

De Startlijn zet in op een brede ontwikkeling van kinderen. Wij bieden groeikansen aan, zowel in de cognitieve  als in de persoonlijke ontwikkeling, met oog op een snel evoluerende wereld. Met een blik op de toekomst geloven we dat een sterke persoonlijke ontwikkeling...

Samen thuis in campus De Startlijn

De Startlijn is een kleine school die verbondenheid hoog in het vaandel draagt. De kleinschaligheid laat toe dat iedereen elkaar kent. We vinden het enorm belangrijk dat elk kind met zijn eigenheid een plek heeft in onze school, waar het kind gewaardeerd wordt om wie...

Liefde en bezieling in een katholieke basisschool

Als katholieke dialoogschool zijn we gastvrij voor iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Het nodigt ons, in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid, uit om met elkaar in dialoog op zoek te gaan naar het volle mens- en...

Wij geloven in jouw groeikracht

De Startlijn zet in op een brede ontwikkeling van kinderen. Wij bieden groeikansen aan , zowel in de cognitieve  als in de persoonlijke ontwikkeling met geloof in de groeikracht van elk kind. We volgen de ontwikkeling van elk kind nauwgezet op en zorgen voor een goede...

Omdat leren gelukkig maakt

De doelen die we ons vooropstellen, proberen we ook echt te bereiken. We leggen de lat hoog voor elk kind, met respect voor ieders groeimogelijkheden. Tijdens de leerprocessen zetten we in op sterke instructie en actieve betrokkenheid van de leerlingen.  Gevarieerde...