Bericht uit klas visie

Elk kind krijgt bij ons de tijd en de ruimte om zijn of haar eigen verhaal te schrijven, op eigen tempo, in een zoektocht naar zijn of haar grootste talent.

Wij gaan samen met jou, als ouder, met jullie kind op weg.
We zorgen samen voor een krachtige en veilige leeromgeving die jouw kind alle groeikansen biedt die het nodig heeft.
We kijken met een heel team naar de ontwikkeling van elk kind en organiseren op onze school wekelijkse overlegmomenten waarbij we met het voltallige team van leerkrachten, zorgleerkracht en schoolleider samen kijken naar de noden van jouw kind. Hierdoor kan er vaak snel en efficiënt gehandeld worden in het bieden van de juiste ondersteuning.
Zorg op maat van elk kind, dat is ons streefdoel!

We leren niet alleen binnen onze schoolmuren!
We willen zoveel mogelijk inzetten op ervaringen voor onze kinderen. Zo organiseren we leeruitstappen naar het bos om te leren over de seizoenen; worden we kleine wetenschappers tijdens onze techniekdagen op HAST; worden we onder leiding van Villa Basta voor 1 dag een vliegende reporter, gaan we op 2-jaarlijkse meerdaagse uitstap naar Durbuy, leren we brandjes blussen bij de brandweer, …

Dus groei maar, lief kind, in al jouw facetten!
Zoek je weg, met vallen en blijven opstaan.
Wij staan aan de zijlijn klaar om te helpen waar je ons nodig hebt, in het leren en in het leven.

Oog voor elk kind

Lezen in de focus  →