Bericht uit klas visie

De Startlijn zet in op een brede ontwikkeling van kinderen. Wij bieden groeikansen aan , zowel in de cognitieve  als in de persoonlijke ontwikkeling met geloof in de groeikracht van elk kind.

We volgen de ontwikkeling van elk kind nauwgezet op en zorgen voor een goede communicatie hierover met de ouders. Indien een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, zoeken we naar passende mogelijkheden op klas- en remediëringsniveau. Ons team overlegt regelmatig om die uitdagingen aan te gaan, te evalueren, bij te sturen en de nieuwe onderwijstendensen op te volgen.

We zetten lezen in de focus, want we vinden het een belangrijke taak om leerlingen goed te leren lezen en om ernaar te streven dat elk kind functioneel geletterd wordt. We hebben een doorlopende lijn die voortdurend verrijkt wordt door het nieuwste wetenschappelijk onderzoek rond lezen.

We zetten in op motivatie en leesplezier en het goed technisch beheersen. We beschikken over een bibliotheek met hedendaagse lees- en infoboeken. Voor sommige leerlingen is leren lezen een klus, maar we blijven inzetten op aanmoediging, op aangepaste ondersteuning en begeleiding om de verwachte groei te bereiken.

 

Oog voor elk kind

Lezen in de focus  →