Bericht uit klas visie

De doelen die we ons vooropstellen, proberen we ook echt te bereiken. We leggen de lat hoog voor elk kind, met respect voor ieders groeimogelijkheden. Tijdens de leerprocessen zetten we in op sterke instructie en actieve betrokkenheid van de leerlingen.  Gevarieerde werkvormen worden hierbij ingezet, van samen- tot zelfstandig werken .  We beschikken over eigentijdse materialen en digitale middelen. De leerlingen van de derde graad werken op hun persoonlijke  Chromebook van de school. De digitale borden, iPads en laptops verrijken het leren.

Ook tijdens onze pauzes zorgen we voor een rijk aanbod aan spel- en ontwikkelingsmogelijkheden . We beschikken over grote, groene speelruimtes. Er zijn uitnodigende en gevarieerde spelmaterialen waarover de kinderen beschikken.

Groene omgeving met speelmaterialen

Op uitstap

Digiborden in elke klas  →

 

↓  Digitale materialen 

In de derde graad blind leren typen met Typ10  →