Bericht uit klas visie

De Startlijn zet in op een brede ontwikkeling van kinderen. Wij bieden groeikansen aan, zowel in de cognitieve  als in de persoonlijke ontwikkeling, met oog op een snel evoluerende wereld.

Met een blik op de toekomst geloven we dat een sterke persoonlijke ontwikkeling nodig is om de uitdagingen van de veranderende wereld aan te gaan. Daarom bouwen we met ons hele team een schooleigen leerlijn van 2,5 tot 12 jaar uit.

Voor de kleuterschool zijn de boekjes van Max Velthuijs ondersteunend bij elk thema. Het boek ‘De jongen, de mol, de bos en het paard’ van Charlie Mackesy loopt als een rode draad doorheen de lagere school. De prenten van beide boeken nodigen uit tot gesprek, reflectie en groei voor ons, als mens. Thema’s als omgaan met gevoelens en behoeften, ondernemingszin, verantwoordelijkheid, veerkracht, burgerschap, milieubewustzijn .. komen expliciet aan bod en worden ingebed in onze dagelijkse praktijk. Hoe verschillend we ook zijn, we brengen waardering op voor mekaar en gedragen ons respectvol.