Bericht uit klas visie

De Startlijn is een kleine school die verbondenheid hoog in het vaandel draagt. De kleinschaligheid laat toe dat iedereen elkaar kent. We vinden het enorm belangrijk dat elk kind met zijn eigenheid een plek heeft in onze school, waar het kind gewaardeerd wordt om wie hij is.  Relationele vaardigheden, gevoelens en behoeften van elk kind, diversiteit,  identiteit, groepsvorming, samenwerking … zijn thema’s die uitgebreid aan bod komen.

Als team dragen we verantwoordelijkheid voor elk kind, voor elkaar en voor de ouders. Ouders zijn onze partner in het begeleiden van de kinderen die ons zijn toevertrouwd.