Bericht uit klas visie

Als katholieke dialoogschool zijn we gastvrij voor iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Het nodigt ons, in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid, uit om met elkaar in dialoog op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. 

In gesprek met elkaar leert iedereen zijn eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken en te verdiepen. Vanuit onze opdracht brengt de school op eigentijdse wijze de christelijke stem in woord en daad binnen. Deze stem roept ons op om in het bijzonder aandacht te hebben voor de kwetsbare mens.

Zorgen voor

Sociaal engagement

Naar de kerk gaan  →