Bericht uit klas visie

Wij leren jouw kind met een open blik naar onze wereld van vandaag kijken. Dit doen we in respect voor ieders persoonlijke waarden en normen.

Als katholieke dialoogschool durven wij met jouw kind de vraag te stellen ‘Wat betekent geloofsgroei voor mensen vandaag?’ en proberen hier samen een antwoord op te vinden.

We groeien in het zorg dragen voor mekaar en voor onze mooie natuur.

Zorgen voor

Sociaal engagement

Naar de kerk gaan  →