Leergroepen

Kleuterschool
Om een stevige basis te realiseren, kiezen we in de kleuterschool voor homogeen en heterogeen leren. Homogene leermomenten zijn momenten waarin de juf specifieke activiteiten aanbrengt per leeftijdsgroep. Zo krijgen de vijfjarige kleuters een aanbod naar voorbereidende vaardigheden in functie van leren lezen, schrijven en rekenen. Voor de jongste kleuters is er specifiek een taalaanbod met Jules, de klaspop …

De klasjes starten elke morgen apart met de jongste kleuters (instappers en 1 ste kleuterklas) en met de oudste kleuters (2 de en 3 de kleuterklas). Ze worden op die momenten begeleid door hun klasjuf.
Daarnaast zijn er ook leer- en speelmomenten over de leeftijden heen. De deuren van de klassen gaan open en de kinderen hebben keuze uit een aanbod van beide klassen en van beide juffen. Hier kiezen we voor, omdat we sterk geloven in het leren van elkaar.
KSA (2 de en 3 de kleuterklas): juf Anna
KSB (instappers en 1 ste kleuterklas) Juf Margo en juf Rune

1 ste en 2 de leerjaar
Voor het 1 ste en 2 de leerjaar kiezen we niet voor graadwerking. De leerlingen van het 1 ste en 2 de leerjaar hebben voor taal, lezen, wiskunde en wereldoriëntatie per leerjaar les. Hierdoor kunnen we met een heel kleine groep aan de slag en investeren we maximaal in een zeer goede basis. Voor de vakken godsdienst, muzische opvoeding en schrift zitten beide leerjaren samen.
1 ste leerjaar: juf Martine
2 de leerjaar: juf Etelka
1 ste en 2 de leerjaar: juf Etelka

3 de en 4 de leerjaar
5 de en 6 de leerjaar
Vanaf het derde leerjaar start de graadwerking.
Dit betekent dat 2 leerjaren samen in een klas zitten. De leerkracht geeft een sterke instructie, waardoor de leerlingen zelfstandig of samen met anderen de leerstof verwerken. Voor taal en wiskunde is het leerjaar gebonden.
Voor andere leergebieden werkt de leerkracht met een 2-jaarlijkse cyclus en hebben ze samen les. Hier kiezen we voor, omdat we veel belang hechten aan het leren van jongere en oudere leerlingen van elkaar. Bovendien biedt deze organisatievorm ook een extra differentiatiemogelijkheid. Een ander pluspunt is dat de leerkracht een leerling 2 jaar in de klas heeft, waardoor ze de leerling over een langere tijd opvolgt en begeleidt.
3 de en 4 de leerjaar: juf Kelly
5 de en 6 de leerjaar: juf Martine en juf Martine Meertens