Wat doet de ouderraad?

Wat doen we?

Kindercampus De Startlijn heeft al jaren een goed werkende oudervereniging.
Hierin zitten zowel ouders van kleuters, als van leerlingen van de lagere school.

De vereniging organiseert ongeveer elke maand een activiteit om ouders beter bij het schoolgebeuren te betrekken, om samen met de kinderen leuke dingen te doen en natuurlijk ook activiteiten om de school financieel te steunen.

Op de vergaderingen met de schooldirectie krijgen de ouders ook de kans om vragen te stellen over de school, en suggesties voor verbetering of nieuwe activiteiten te doen.

Wil je meedoen in de oudervereniging ? Heb je nog vragen ?

Mail naar oudervereniging.destartlijn@kt-scholengroep.be.