Lager onderwijs

Lager onderwijs

In onze lagere school zijn de groepen zo ingedeeld dat er steeds twee leeftijden bij elkaar zitten.

Een systeem met alleen maar voordelen:

  • jongere en oudere kinderen leren van elkaar;

  • de kinderen leren zorg te dragen voor elkaar, samen te beslissen en samen verantwoordelijk te zijn;

  • de jongere kinderen kunnen zich identificeren met de ouderen;

  • oudere kinderen ontdekken bij het hulp bieden, dat ze al verder staan;

  • de kinderen zijn nu eens de jongsten, dan weer de oudsten: dit komt hun ontwikkeling alleen maar ten goede;

  • de juf kent het kind beter (2 jaar in de klas) hierdoor kan ze het beter begrijpen en begeleiden.

Graadsklassen bieden een uniek kader om aan elk kind, met elk zijn specifieke noden, tegemoet te komen.

De zelfstandigheid bij de kinderen groeit.
Ze worden er immers toe gedwongen.
Er is meer probleemoplossend gedrag merkbaar.