Kleuter onderwijs

Kleuteronderwijs

Op de kleuterafdeling van onze school kozen we voor gemengde leeftijdsgroepen: kleuters zitten samen van 2,5 tot 5 jaar.
Wij kiezen voor een kwaliteitsvol beleid, waarbij kleuters samen leren, werken, plannen en zich ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden.
Hierbij worden ze geholpen door andere kleuters en hun juffen.

Dit alles gebeurt in een krachtige leeromgeving:

  • Kinderen leren evenveel, misschien zelfs meer van elkaar dan van de leerkracht. Ze kijken de kunst af van hun klasgenootjes: hoe die spelen, vragen durven stellen, hoe ze schilderen, welke bouwconstructies effectief zijn, …
  • Werken met leeftijdsgroepen benadert de familiestructuur, hierdoor wordt de groep veel rustiger. De groep functioneert natuurlijker.
  • “De oudsten staan te springen om de kleintjes te helpen”. Ze zijn rolmodellen om het spel van de jongere kleuters te lanceren. De oudsten worden dan weer zelfstandiger.